Chia sẻ Học bổng du học canada: Canada-ASEAN và SEED

Đánh giá Học bổng du học canada: Canada-ASEAN và SEED là ý tưởng trong nội dung hiện tại của chúng tôi. Theo dõi nội dung để biết chi tiết nhé.

Chọn Canada là điểm đến học tập hoặc nghiên cứu của bạn và khám phá các cơ hội học bổng Canada có sẵn để hỗ trợ tốt nhất và sáng giá nhất đến Canada. Khám phá cơ sở dữ liệu trong bài viết này để tìm học bổng, nghiên cứu sinh hoặc cơ hội tài trợ do Global Affairs Canada và các bộ phận khác của chính phủ liên bang Canada cung cấp. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung đối với gói học bổng Canada-ASEAN và trao đổi giáo dục để phát triển (SEED).

Đối tượng áp dụng

 • Các chuyên gia trung cấp từ một quốc gia thành viên ASEAN;
 • Các chuyên gia trung cấp từ các học viện, xã hội dân sự, khu vực tư nhân (tập trung vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và các doanh nghiệp xã hội), và khu vực công (bao gồm các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước, lập pháp và cơ quan tư pháp);
 • Một chuyên gia trung cấp, trong phạm vi của chương trình học bổng này, là người:
  • Đã làm việc ít nhất từ ​​5 năm đến 20 năm;
  • Đang ở vị trí quản lý, phát triển chính sách hoặc ở vị trí ra quyết định; HOẶC là một học thuật giữa sự nghiệp trong một cơ sở giáo dục sau trung học, cơ sở nghiên cứu hoặc cơ quan tư vấn;
  • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong vị trí; và,
  • Không giám sát hơn 30 nhân viên và / hoặc ngân sách 30 triệu CAD mỗi năm.

Mô tả: Global Affairs Canada đang cung cấp học bổng ngắn hạn cho các chuyên gia trung cấp từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để phát triển chuyên môn thông qua các khóa học ngắn hạn tại Canada.

Đối tượng áp dụng học bổng Canada
Đối tượng áp dụng học bổng Canada

Nguyên tắc

Chương trình Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi Giáo dục để Phát triển (SEED) nhằm mục đích giảm nghèo ở các nước đang phát triển của ASEAN và đạt được Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững giúp giảm chi phí du học Canada. Hợp phần trung cấp nghề nghiệp của chương trình SEED mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua các khóa học ngắn hạn ở Canada, phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) các lĩnh vực ưu tiên sau:

 • Phân tích dựa trên giới tính;
 • Quản lý hiệu suất / phân phối / quản lý dựa trên kết quả / đánh giá hiệu suất;
 • Quản lý tài chính / quản lý / quản lý dự án;
 • Công nghệ tài chính; và,
 • Thích ứng với biến đổi khí hậu / bền vững môi trường / đánh giá tác động môi trường.

Các ứng viên có trách nhiệm xác định cơ sở giáo dục Canada và khóa học ngắn hạn mà họ lựa chọn trong đơn đăng ký của họ. DFATD sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào để phù hợp với các ứng viên tiềm năng và các cơ sở giáo dục của Canada. Các ứng dụng sẽ được đánh giá dựa trên giá trị tương ứng của họ về các tiêu chí được thiết lập bên dưới.

Thông tin về các học viện Canada và các chương trình ngắn hạn mà họ cung cấp được cung cấp rộng rãi thông qua EduCanada và các hiệp hội khác. EduCanada cung cấp thông tin về các cơ sở học tập và nghiên cứu ở Canada bao gồm công cụ tìm kiếm ba bước cho các chương trình sau trung học, thông tin thị thực và giấy phép du học và ước tính chi phí học tập.

Các Trung tâm Thông tin Canada Credentials quốc tế duy trì một danh mục các cơ sở giáo dục ở Canada mà cũng có thể được tư vấn.

Các tổ chức đủ điều kiện bao gồm:

 • Bất kỳ cơ sở giáo dục sau trung học nào đã đăng ký của Canada được liệt kê tại một trong các địa điểm đã nêu ở trên;
 • Các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các chương trình phát triển nghề nghiệp;
 • Các viện chuyên ngành tư nhân cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn.

Du học Canada

Xem thêm: Kinh nghiệm du học Úc cùng NetViet

Giá trị và thời hạn

Tài trợ cho học bổng SEED, bao gồm cả cho hợp phần giữa sự nghiệp, do Global Affairs Canada cung cấp thông qua tên chính thức: Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD). (Những) ứng viên thành công sẽ nhận được tài trợ từ DFATD dưới hình thức Thư thỏa thuận.

Giá trị học bổng

Giá trị học bổng thay đổi tùy theo thời hạn. Giá trị học bổng dành cho người nhận là:

 • Lên đến 10.000 CAD cho chi phí của chương trình / khóa học;
 • Lên đến 5.000 CAD cho chi phí bay, visa, bảo hiểm y tế; và,
 • Trợ cấp hàng tuần lên đến 1,600 CAD cho chi phí sinh hoạt.

Chi phí hợp lệ

Học bổng Chính phủ Canada sẽ đóng góp vào các chi phí sau:

 • phí chương trình / khóa học;
 • lệ phí thị thực và / hoặc học tập / làm việc;
 • vé máy bay hạng phổ thông, chỉ dành cho người nhận học bổng, đến Canada bằng đường bay thẳng và tiết kiệm nhất và vé máy bay khứ hồi sau khi hoàn thành học bổng;
 • bảo hiểm y tế;
 • chi phí sinh hoạt khiêm tốn, chẳng hạn như chỗ ở, điện nước và thực phẩm; và,
 • chi phí vận chuyển mặt đất.

Khước từ trách nhiệm : Nếu (những) người nhận học bổng đi cùng với một số thành viên gia đình của họ ở Canada, xin lưu ý rằng không có bất kỳ khoản chi phí nào do hoặc cho những người này tham gia sẽ được coi là đủ điều kiện cho phạm vi của chương trình này. Hơn nữa, (những) ứng viên thành công không nên yêu cầu bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ DFATD để quản lý các bước hành chính cho người thân của họ, bao gồm cả việc xin thị thực.

Thời hạn học bổng

Học bổng được trao cho các khóa học phát triển chuyên môn, chương trình điều hành và chương trình chứng nhận liên quan đến Mục tiêu Phát triển Bền vững và chuyên môn của Canada về phát triển bền vững từ một (1) đến bốn (4) tuần.

Học bổng có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 và phải kết thúc không muộn hơn ngày 1 tháng 3 năm 2021.

Thủ tục thanh toán

Theo các điều khoản và điều kiện của Thư thỏa thuận, tài trợ sẽ được phân phối cho (các) ứng viên thành công thông qua hình thức gửi tiền trực tiếp, theo phân tích sau:

 • Khi nhận được Thư thỏa thuận được ký bởi cơ quan được chỉ định tại DFATD và người nhận và bằng chứng chấp nhận chương trình ngắn hạn: 60%
 • Khi đến Canada và khi nhận được bằng chứng bảo hiểm y tế và bằng chứng thanh toán phí chương trình / khóa học: 35%;
 • Khi nhận được báo cáo cuối cùng bắt buộc từ (các) ứng viên thành công: 5%.

Thông tin quan trọng:

 • Xin lưu ý rằng DFATD sẽ giữ lại bằng chứng về các khoản thanh toán học bổng cho (những) người nhận và các tài liệu khác cần thiết như được nêu rõ hơn trong Thư thỏa thuận đã ký với (những) người nhận.
 • Nếu người nhận không nhận học bổng, tiền phải được trả lại cho DFATD.

Điều kiện đủ để xét học bổng Canada-ASEAN

Chương trình học bổng này dành cho các chuyên gia trung cấp nghề nghiệp từ các học viện, xã hội dân sự, khu vực tư nhân (tập trung vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và doanh nghiệp xã hội) và khu vực công (bao gồm các bộ, ngành, nhà nước -các doanh nghiệp có quyền sở hữu, các cơ quan lập pháp và tư pháp)

Điều kiện đủ.

Một chuyên gia trung cấp, trong phạm vi của chương trình học bổng này, là người:

 • đã làm việc ít nhất từ ​​5 năm đến 20 năm;
 • đang ở vị trí quản lý, phát triển chính sách hoặc ở vị trí ra quyết định HOẶC là một học viên trung cấp nghề nghiệp trong một tổ chức giáo dục sau trung học, cơ sở nghiên cứu hoặc tổ chức tư vấn;
 • có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong vị trí; và,
 • không giám sát hơn 30 nhân viên và / hoặc ngân sách 30 triệu CAD mỗi năm.

Để đủ điều kiện:

 • Các ứng cử viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN và phải hiện đang làm việc tại một quốc gia thành viên ASEAN;
 • Các ứng cử viên từ Brunei và Singapore phải chứng minh cách họ sẽ sử dụng việc học ở Canada để giúp chống lại đói nghèo ở một trong tám quốc gia ASEAN khác;
 • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu của cơ sở giáo dục Canada bao gồm yêu cầu học tập và trình độ ngôn ngữ; và,
 • Các ứng cử viên đã có quốc tịch Canada hoặc đã nộp đơn xin thường trú nhân tại Canada không đủ điều kiện.

Trình độ mong muốn và tiêu chí đánh giá ứng dụng

Để đủ điều kiện, ứng viên phải:

 1. Chọn một chương trình ngắn hạn phù hợp và đóng góp vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Các chương trình đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn, các ngành ưu tiên sau:
  • Phân tích dựa trên giới tính;
  • Quản lý hiệu suất / phân phối / quản lý dựa trên kết quả / đánh giá hiệu suất;
  • Quản lý tài chính / quản lý / quản lý dự án;
  • Công nghệ tài chính; và,
  • Thích ứng với biến đổi khí hậu / bền vững môi trường / đánh giá tác động môi trường.
 2. Cung cấp mô tả về khóa học / chương trình đã chọn . Vui lòng bao gồm các thông tin sau trong đơn đăng ký:
  • Tên chương trình / khóa học;
  • Tên của tổ chức Canada cung cấp chương trình / khóa học;
  • Thời lượng của chương trình, bao gồm các ngày diễn ra chương trình;
  • Tổng chi phí của chương trình; và
  • Mô tả về chương trình / khóa học.
 3. Cung cấp một bức thư ý định , được viết bằng một trong những ngôn ngữ chính thức của Canada (tiếng Pháp hoặc tiếng Anh), phác thảo cách chương trình ngắn hạn đã chọn phù hợp với công việc / nghề nghiệp hiện tại của ứng viên và cách ứng viên sẽ áp dụng việc học ở Canada giúp thực hiện ít nhất một Mục tiêu phát triển bền vững và chống đói nghèo hoặc thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực ASEAN. Thư ý định của ứng viên phải được điền vào đơn đăng ký và  phải bao gồm những điều sau:
  • cơ sở lý luận ngắn gọn cho việc lựa chọn chương trình ngắn hạn và cách nó liên kết với công việc / nghề nghiệp của ứng viên;
  • giải thích ngắn gọn về cách chương trình ngắn hạn đã chọn phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững  xác định Mục tiêu phát triển bền vững mà chương trình phù hợp với;
  • Đối với các ứng viên đến từ Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam: vui lòng giải thích ngắn gọn về cách bạn dự định sử dụng việc học ở Canada để giúp chống lại đói nghèo ở quê nhà;
  • Đối với ứng viên đến từ Brunei và Singapore: vui lòng giải thích ngắn gọn về cách bạn dự định sử dụng việc học ở Canada để giúp chống lại đói nghèo ở một trong tám quốc gia ASEAN khác.
 4. Gửi thư ủng hộ từ nhà tuyển dụng hiện tại của ứng viên, nhà tuyển dụng này phải ở một quốc gia thành viên ASEAN, xác nhận rằng ứng viên có thể được coi là một chuyên gia trung cấp và phác thảo những lợi ích dự kiến ​​từ việc học tập của ứng viên tại Canada.
 5. Gửi một bản lý lịch , nêu rõ trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc có liên quan của ứng viên;
 6. Nộp Bằng chứng về quyền công dân : bản sao hộ chiếu (có giá trị trong thời hạn học bổng) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Nếu tài liệu nhận dạng bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thì phải cung cấp bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của tài liệu nhận dạng. Lưu ý: bằng lái xe, thẻ thường trú nhân, thẻ sinh viên hoặc giấy chứng nhận rửa tội không được chấp nhận làm bằng chứng về quyền công dân. Quốc gia của công dân trong đơn đăng ký phải giống với quốc gia của bằng chứng về quốc tịch.
 7. Đồng ý với các điều kiện nêu trong  Tuyên bố Thông báo về Quyền riêng tư bằng cách đánh dấu vào ô có liên quan trong biểu mẫu đăng ký, cũng như xác định ngày tháng và ký tên vào đơn đăng ký.

Các ứng dụng sẽ được đánh giá bởi một ủy ban tuyển chọn về sự tuân thủ các tiêu chí được liệt kê ở trên và dựa trên thành tích tương ứng của họ, bao gồm sức mạnh của các liên kết do (các) ứng viên thực hiện giữa việc học tập ở Canada và một trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Theo Chính sách Hỗ trợ Quốc tế về Nữ quyền của Canada, một lượng học bổng lớn hơn sẽ được trao cho phụ nữ và các ứng viên đến từ Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam hơn các quốc gia thành viên ASEAN khác, nhằm nỗ lực góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Đơn xin đào tạo ngôn ngữ thứ hai sẽ không được xem xét.

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện sau đây phải được đáp ứng trong thời gian nhận học bổng. Tổ chức Canada phải:

 • được chính phủ liên bang, tỉnh hoặc vùng lãnh thổ đăng ký với tư cách là cơ sở giáo dục sau trung học của Canada, tổ chức phi lợi nhuận hoặc học viện chuyên ngành tư nhân, hoặc là tổ chức liên bang như Trường Dịch vụ Công Canada;
 • thông báo cho (các) ứng viên về tất cả các khoản phí áp dụng cho chương trình ngắn hạn; và,
 • cung cấp bằng chứng đăng ký và giao biên nhận cho (những) người nộp đơn.

Những người nhận học bổng:

 • phải cung cấp cho DFATD Thư Thỏa thuận đã ký và bằng chứng chấp nhận tham gia chương trình ngắn hạn trước đợt đầu tiên;
 • phải cung cấp cho DFATD bằng chứng thanh toán phí chương trình / khóa học và bằng chứng bảo hiểm y tế trước đợt hai;
 • phải cung cấp cho DFATD hồ sơ về các chi phí chính như đi lại và ăn ở khi có yêu cầu;
 • phải thông thạo ngôn ngữ giảng dạy tại cơ sở giáo dục Canada (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) trước khi đến Canada, vì học bổng không bao gồm đào tạo ngôn ngữ. Các yêu cầu về ngôn ngữ được đặt ra bởi mỗi cơ sở giáo dục Canada;
 • phải nộp báo cáo cuối cùng về cách thức các nghiên cứu của họ sẽ giúp họ đóng góp vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững ở các nước đang phát triển của ASEAN trong vòng 15 ngày sau khi hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn tại Canada (tối đa 500 từ);
 • không được đào tạo lâm sàng hoặc nghiên cứu định hướng lâm sàng liên quan đến chăm sóc bệnh nhân trực tiếp trong dược, y học, nha khoa hoặc các lĩnh vực y tế khác;
 • hiện có thể không có bất kỳ học bổng nào khác do Chính phủ Canada cấp;
 • phải đến Canada tối đa ba ngày trước ngày bắt đầu chương trình ngắn hạn. Nếu không đến trong thời gian này sẽ bị hủy học bổng. Người nhận học bổng dự kiến ​​sẽ rời đi sau khi hoàn thành chương trình ngắn hạn;
 • phải đảm bảo rằng họ có bảo hiểm y tế phù hợp trong toàn bộ thời gian của học bổng và cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế cho DFATD trước đợt thứ hai;
 • phải chịu trách nhiệm về việc xin bất kỳ thị thực / giấy phép học tập nào;
 • phải chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu hậu cần, bao gồm đăng ký tham gia chương trình ngắn hạn, đặt vé máy bay và chỗ ở tại Canada, v.v.
 • chỉ được tập trung vào chương trình đào tạo ngắn hạn trong thời gian ở Canada;
 • đồng ý chia sẻ thông tin liên lạc của họ với DFATD, vì các lý do như: được mời tham gia Hiệp hội Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Canada (GCSAA), tham dự các sự kiện do Đại sứ quán Canada hoặc Cao ủy tại nước họ tổ chức và DFATD ở Canada, hoặc cho các mục đích quảng cáo và thống kê; và,
 • đồng ý đóng góp vào quá trình đánh giá của hợp phần giữa sự nghiệp của SEED bằng cách cung cấp một số phản hồi cho người quản lý dự án nhằm mục đích cải tiến chất lượng.

Thông tin quan trọng:

 • Người nhận có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đăng ký chương trình ngắn hạn mà mình đã xác định;
 • Người nhận có trách nhiệm nộp đơn xin thị thực của họ càng sớm càng tốt và làm theo các thủ tục như được nêu bởi Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada;
 • Người nhận có trách nhiệm cung cấp thông tin ngân hàng hợp lệ cho DFATD, để nhận tiền gửi trực tiếp;
 • Người nhận có trách nhiệm điều phối các chuyến bay quốc tế, vận chuyển mặt đất ở Canada, chỗ ở, bảo hiểm y tế, xin thị thực hiện hành và sử dụng quỹ học bổng;
 • Người nhận cũng phải thực hiện các bước cần thiết để thanh toán học phí khóa học ngắn hạn cho tổ chức Canada theo thời hạn yêu cầu, sử dụng quỹ học bổng. Chương trình học bổng sẽ không bao gồm phí / tiền phạt nộp muộn;
 • Học bổng không thể được hoãn lại và không thể gia hạn; và
 • Học bổng không bị đánh thuế bởi Chính phủ Canada đối với tổ chức Canada hoặc người nhận học bổng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về học bổng du học Canada. Để tìm hiểu thêm về thông tin du học tại Canada bạn đọc có thể xem tại đây.