Chia sẻ Tên các loài hoa bằng tiếng anh

Tổng hợp Tên các loài hoa bằng tiếng anh là ý tưởng trong content bây giờ của Emerald City Convergence. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Hãy tưởng tượng một kịch bản mà bạn đang mua hoa cho một người bạn nói tiếng Anh hoặc người thân yêu, bạn có thể hình dung bông hoa yêu thích của họ trong tâm trí của bạn và bạn biết cách nói nó bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Nhưng từ trong tiếng Anh là gì? Để có thể xác định chính xác tên của các loại hoa khác nhau, trước tiên bạn phải tìm hiểu chúng. Dưới đây là tổng hợp tên các loài hoa bằng tiếng Anh phổ biến nhất.

Tên hoa trong Tiếng Anh

Một bông hoa là cấu trúc sinh sản được tìm thấy trong thực vật có hoa. Nó là một loại thực vật đặc biệt. Hoa cũng được gọi là hoa hoặc hoa của cây. Trong tiếng Anh, hoa gọi chung là “flower”.

Tến các loài hoa phổ biến

Tulip /ˈtuː.lɪp/ hoa tulip
Daffodil /ˈdæf.ə.dɪl/ hoa thủy tiên
Poppy /ˈpɑː.pi/ anh túc
Sunflower /ˈsʌnˌflaʊ.ɚ/ hướng dương
Bluebell /ˈbluː.bel/ chuông xanh
Rose /roʊz/ hoa hồng
Snowdrop /ˈsnoʊ.drɑːp/ bông tuyết
Cherry blossom /ˈtʃer.i/ /ˈblɑː.səm/ hoa anh đào
Orchid /ˈɔːr.kɪd/ hoa lan
Iris /ˈaɪ.rɪs/ hoa diên vĩ
Peony /ˈpiː.ə.ni/ hoa mẫu đơn
Chrysanthemum /krəˈsænθ.ə.məm/ hoa cúc
Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/ phong lữ
Lily /ˈlɪl.i/ hoa loa kèn
Lotus /ˈloʊ.t̬əs/ hoa sen
Water lily /ˈwɑː.t̬ɚ ˌlɪl.i/ cây bông súng
Dandelion /ˈdæn.də.laɪ.ən/ bồ công anh
Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/ ục bình
daisy /ˈdeɪ.zi/ úc
crocus /ˈkroʊ.kəs/ chi crocus

Hình ảnh về các loài hoa

Từ vựng về loài hoa

Tên loài hoa

Từ vựng về hoa kèm hình ảnh

Tham khảo các bộ từ vựng khác

Có nhiều lý do tại sao một người học ngôn ngữ tiếng Anh có thể yêu cầu học nhiều tên hoa khác nhau và trong phần này, bạn sẽ được trình bày tên của họ để bạn có thể thêm chúng vào từ vựng của mình. Mong rằng bài viết trên đã cung cấp đến bạn đọc một cách chính xác nhất.